Mjukvarutestning

Handledning för enhetstestning för nybörjare

Handledning för enhetstestning för nybörjare

Unit Testing är den första nivån av mjukvarutestning där koden testas. Enhetstestning är mycket viktig eftersom det kommer att minska antalet defekter senare

Topp 21 bästa automationstestverktyg

Topp 21 bästa automationstestverktyg

När det är gjort kan automatiserade tester köras flera gånger för att prova samma applikation, vilket minimerar överflödigt manuellt arbete. Med den ökade efterfrågan på

Stabilitetstestning för nybörjare

Stabilitetstestning för nybörjare

Stabilitetstestning är en typ av icke-funktionell mjukvarutestning som utförs för att kontinuerligt mäta en mjukvaruapplikations effektivitet och förmåga att fungera

Stresstest för nybörjare

Stresstest för nybörjare

Stresstestning är en av prestationstestningstyperna som kontrollerar applikationernas stabilitet och tillförlitlighet. Stresstest syftar till att mäta

Volymtestning för nybörjare

Volymtestning för nybörjare

Volymtestning avser att validera applikationens prestanda när den bearbetar stora datamängder. Det är en delmängd av jämförande belastningstestning. De

Penetrationstestning för nybörjare

Penetrationstestning för nybörjare

Penetrationstestning är testning av ett datorsystem, webbapplikation och nätverk för att hitta säkerhetsbrister som en angripare kan använda. Den här sortens

Skillnader mellan prestanda vs. belastning vs. stresstestning

Skillnader mellan prestanda vs. belastning vs. stresstestning

Stresstestning kontrollerar applikationernas stabilitet och tillförlitlighet. Stresstester syftar till att mäta applikationers felhanteringsförmåga och robusthet

Uthållighetstest för nybörjare

Uthållighetstest för nybörjare

Uthållighetstestning är en typ av prestandatestning där programvara testas med en belastning som sträcker sig över en anmärkningsvärd tid för att utvärdera programvara

Tillförlitlighetstest för nybörjare

Tillförlitlighetstest för nybörjare

Tillförlitlighetstestning kontrollerar om programvaran kan utföra en felfri operation under en viss period i en viss miljö. Tillförlitlighetstestning

Benchmarktestning för nybörjare

Benchmarktestning för nybörjare

Benchmark Testing mäter en repeterbar uppsättning kvantifierbara resultat som fungerar som en referenspunkt mot vilken tjänster kan jämföras. Riktmärket

Svarstidstestning för nybörjare

Svarstidstestning för nybörjare

Svarstidstestning mäter den tid det tar för en systemnod att svara på en annans begäran. Det är tid som ett system tar att nå den specifika ingången

Spiketestning för nybörjare

Spiketestning för nybörjare

Spike Testing är en prestandatestningstyp som används för att testa applikationer med extrema inkrement och minskningar i belastning. Spike-testningens huvudsakliga syfte är att utvärdera

Blötläggningstestning för nybörjare

Blötläggningstestning för nybörjare

Soak-testning är en typ av prestandatester som utförs av teamet för att verifiera dess stabilitet och prestanda. Soak tester används vanligtvis av organisationer för att

Skalbarhetstestning för nybörjare

Skalbarhetstestning för nybörjare

Skalbarhetstestning är en icke-funktionell testmetod som mäter ett systems prestanda eller nätverk när antalet användarförfrågningar skalas upp eller ned.

Integrationstesthandledning för nybörjare

Integrationstesthandledning för nybörjare

Integrationstestning beskrivs som en process där flera mjukvarumoduler logiskt integreras och testas.

Handledning för API-testning

Handledning för API-testning

API-testning hjälper till att testa plattformar som sammankopplar eller utför kommunikation mellan två eller flera mjukvarusystem. Den här artikeln hjälper dig förstå API-testning

Handledning för systemtestning för nybörjare

Handledning för systemtestning för nybörjare

Systemtestning kallas black-box-testning eftersom i denna testning testas den externa bearbetningen av den helt integrerade programvaran med hjälp av användarspecifikationerna.

Handledning för testning av användaracceptans för nybörjare

Handledning för testning av användaracceptans för nybörjare

User Acceptance Testing (UAT) är en av de mest använda formerna av testprogram. Det är det sista steget av testningen innan någon mjukvaruprodukt skickas till intressenter.

Handledning för regressionstestning för nybörjare

Handledning för regressionstestning för nybörjare

Regressionstestning är en av de mest populära typerna av mjukvarutestning. Det säkerställer att eventuella ändringar eller modifieringar i programvarans kod inte påverkar befintliga funktioner och programvaran fungerar effektivt.

Black Box-testhandledning för nybörjare

Black Box-testhandledning för nybörjare

Black Box Testing är en av de mjukvarutestmetoder som kontrollerar applikationens funktionalitet utifrån tillgängliga specifikationer.